Bordoppsett

Ta stilling til hvilket bordsoppsett som passer deg best.
Kino
bordoppsett_kino
Krever mindre plass, da kursdeltakerne ikke har bord. All fokus rettes mot foredragsholder.
Skole
bordoppsett_klasserom

Kurslokalet settes opp som et klasserom, der to eller flere kursdeltakere deler bord.
Hestesko
bordoppsett_hestesko

Dette oppsettet krever med plass, men det gir kursdeltakerne større kontakt.

Styrebord
bordoppsett_styrebord

Her samles alle deltakerne rundt et bord. Dette gir stor kontakt mellom deltakerne, og passer ideelt til styresamlinger og lignende.

Småbord
Her samles kursdeltakerne rundt et bord. Dette gir stor kontakt mellom deltakerne, og passer ideelt til gruppearbeid.

Scroll to top