Gode råd

Bordskikk

Her er noen huskeregler som du kan ta med deg når du skal lage en bordplasseringsplan:

  • Hedersgjesten skal ha verten eller vertinnen til bords.
    En hedersgjest er som oftest en person du ikke har sett på lenge, en person som har gjort noe spesielt, en kollega fra jobben som ikke har vært med deg i middag tidligere eller lignende. Ta også hensyn til de eldre gjestene dine. Mormor er den naturlige hedersgjesten i familien dersom hun er den eldste.
  • Kvinnen sitter alltid til høyre for mannen.
  • Verten og vertinnen sitter ved hver sin ende av bordet, alternativt midt på hver sin langside.
  • Ektepar bør ikke sitte sammen.
  • Forlovede sitter ved siden av hverandre. Det samme gjelder samboere der forholdet ikke er "gammelt".
  • Unngå at par sitter rett overfor hverandre bortsett fra vertskapet.
  • Hvis antall kvinner/menn ikke er det samme så prioriter først de som er single / enslige.
Scroll to top