Våre verdier

Vår grunnleggende verdi er:

Omtanke
På vårt hotell er det nødvendig at alle medarbeidere har felles grunnverdier. Våre verdier gir oss positiv veiledning, kraft og energi. Verdiene bidrar til at medarbeiderne yter god service i alle sammenheng og er stolte av arbeidsplassen vår. Våre verdier er med på å bygge vårt omdømme og skape en trygg og fremtidsrettet bedrift. Verdiene videreutvikler vår kultur og er en rettesnor i alle beslutninger.

verdier

Våre Verdier

Scroll to top