Etterarbeid

Etterarbeidet er nesten like viktig som gjennomføringen. Ved å gjøre et godt etterarbeid vil du stå enda bedre rustet til neste konferanse.
⦁ Kommuniser med alle involverte parter. Her kan dere utveksle erfaringer og sette fokus på oppgaver som må følges opp
⦁ Del ut evalueringsskjema til alle kursdeltakerne, og analyser disse i etterkant
⦁ Skriv ned alle viktige detaljer rundt samlingen – så har du de klare til neste gang!
⦁ Gjennomgå deltakerlisten og planlegg eventuell oppfølging og senere markedsføring
⦁ Hvordan ble resultatet i forhold til budsjettet?
⦁ Kontroller alle fakturaer, honorarer og andre utgifter innen rimelig tid
⦁ Send ut referater, kopier av foredragene og annet
⦁ Skriv takkebrev til foredragsholdere, leverandører og andre som har bidratt til at arrangementet ble vellykket

Scroll to top